Mô đun truyền thông GE Emerson IC200MDL650 VersaMax Input module, 24VDC POS/NEG logic (4 groups of 8) 32 points

Mô đun truyền thông GE Emerson  IC200MDL650 VersaMax Input module, 24VDC POS/NEG logic (4 groups of 8) 32 points

Mô đun truyền thông GE Emerson IC200MDL650 VersaMax Input module, 24VDC POS/NEG logic (4 groups of 8) 32 points

VersaMax Input module, 24VDC POS/NEG logic (4 groups of 8) 32 points

VersaMax Modular IO

VersaMax Modular is control and IO that can be snapped together to provide a compact node with a smaller footprint than typical control/IO combinations.
  • GE Emerson IC200MDL650
  • Liên hệ
  • 186
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Mô đun truyền thông GE Emerson  IC200MDL650 VersaMax Input module, 24VDC POS/NEG logic (4 groups of 8) 32 points

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm IC200MDL650
Đặc trưng
Bộ điều khiển VersaMax mạnh mẽ và đáng tin cậy mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, đáng tin cậy.
VersaMax IO dạng mô-đun, mật độ cao rất linh hoạt, nhỏ gọn và giá cả phải chăng. Kiến trúc có thể mở rộng và tính dễ sử dụng của nó giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho cả người chế tạo máy và người dùng cuối. Dự phòng phương tiện và khả năng trao đổi nóng giúp tăng thời gian hoạt động. Một phạm vi rộng
Được thiết kế để giảm thiểu chi phí, các bộ điều khiển đa năng này rất dễ sử dụng và hỗ trợ, đồng thời cung cấp nhiều mô-đun mở rộng I/O và các tùy chọn liên lạc.

FANUC ACC IC200ACC450A
FANUC ANALOG IN 12BIT 4CH IC200ALG230 A C
FANUC ANALOG IN 12BIT 4CH NEW IC200ALG230D
FANUC ANALOG IN 16BIT 8CH NEW IC200ALG230-AA
FANUC ANALOG IN 16BIT 8CH IC200ALG240-EB
FANUC ANALOG IN 16BIT 8CH NEW IC200ALG240-BB JE
FANUC ANALOG IN 8PT VOLT/CURR IC200ALG260A
FANUC ANALOG IN 8PT VOLT/CURR NEW IC200ALG260B
FANUC ANALOG IN 8PT VOLT IC200ALG261D
FANUC ANALOG IN 15BIT CURRENT 15CH IC200ALG264E F
FANUC ANALOG 4CH 12 BIT OUT NEW IC200ALG320E B J
FANUC ANALOG OUT 12CH 13BIT CURRENT IC200ALG328D
FANUC ANALOG 2OUT/4IN CURRENT IC200ALG430F
FANUC ANALOG IN RTD 16BIT 7CH IC200ALG620-AA
FANUC ANALOG IN RTD 16BIT 7CH NEW IC200ALG620-DC
FANUC ANALOG IN THERM 16BIT 7CH IC200ALG630-EC DC
FANUC ANALOG IN THERM 16BIT 7CH NEW IC200ALG630-ED
FANUC PROFIBUS DP NETWORK SLAVE IC200BEM002-BA
FANUC CABLE 44B714783-010R02 NEW IC200CBL110B
FANUC CABLE 44B714783-011R02 NEW IC200CBL120B
FANUC CABLE IC200CBL500A
FANUC I/O CARRIER BOX STYLE IC200CHS002C A
FANUC I/O CARRIER BOX STYLE NEW IC200CHS002K
FANUC COM CARRIER IC200CHS003M
FANUC COM CARRIER NEW IC200CHS006C
FANUC I/O INTERPOSING BOX THERMOCOUPLE IC200CHS014C
FANUC COM CARRIER I/O BOX SYTLE IC200CHS022G D J C
FANUC COM CARRIER I/O BOX SYTLE NEW IC200CHS022L
FANUC I/O INTERPOSING RELAY IC200CHS111A
FANUC CPU VERSAMAX IC200CPU001-BB DH
FANUC CPU VERSAMAX IC200CPU005-AB
FANUC CPUE05 VERSAMAX IC200CPUE05-CG BE GJ JL
FANUC CPUE05 VERSAMAX NIB IC200CPUE05-CF JL
FANUC I/O NETWORK INT APPEARS NEW IN BOX IC200EBI001-DE
FANUC I/O NETWORK INTERF. NEW IC200EBI001-HG
FANUC EXPANSION RECEIVER IC200ERM002C
FANUC EXPANSION RECEIVER NEW IC200ERM002C
FANUC GENIUS NET. INTERF NEW IC200GBI001-GJ
FANUC OUT IC200MDD840E
FANUC OUT IC200MDD841-DF
FANUC OUT 24VDC 16PT IN 24VDC 16PT IC200MDD842B
FANUC   IC200MDD845B
FANUC OUT 8PT LOGIC NEW IC200MDL329J
FANUC OUT 8PT LOGIC NEW IC200MDL331E L
FANUC POS IN 16PT LOGIC NEW IC200MDL632D H
FANUC POS IN 32PT LOGIC NEW IC200MDL650H F
FANUC POS OUT 16PT LOGIC NEW IC200MDL740E
FANUC POS OUT LOGIC NEW IC200MDL742A
FANUC OUT RELAY 2A 8PT LOGIC NEW IC200MDL930B
FANUC OUT RELAY 16PT LOGIC NEW IC200MDL940E
FANUC VERSAMAX NANO NEW IC200NDR001-FJ
FANUC VERSAMAX 6IN 4 OUT IC200NDR010-AA
FANUC POWER SUPPLY BOOSTER CARRIER NEW IC200PWB001H
FANUC 24VDC POWER SUPPLY IC200PWR001D
FANUC 24VDC 11W POWER SUPPLY IC200PWR002A C
FANUC POWER SUPPLY IC200PWR101A
FANUC 120/240 VAC POWER SUPPLY IC200PWR102E C
FANUC 120/240 VAC POWER SUPPLY NIB IC200PWR102E J
FANUC SERIAL TO ETHERNET ADAPTER IC200SET001-BB
FANUC SERIAL TO ETHERNET ADAPTER NEW IC200SET001-CC EC AA
FANUC VERSAMAX MICRO NEW IC200UAL005-CH
FANUC VERSAMAX MICRO 23PT ANALOG NEW IC200UAL006-CE
FANUC VERSAMAX MICRO 14PT AC RELAY NEW IC200UAR014-BG
FANUC VERSAMAX 64PT REF IC200UDD064-AF
FANUC VERSAMAX 64PT NIB IC200UDD064-DH
FANUC VERSAMAX 16IN 1DC OUT 12RELAY OUT IC200UDD120-AA
FANUC VERSAMAX 64PT REF IC200UDD164-AC
FANUC VERSAMAX 16IN 1DC OUT 4RELAY OUT IC200UDR005-BA
FANUC VERSAMAX 28PT NEW IC200UDR005-BD
FANUC VERSAMAX IC200UDR120-AF CC
FANUC VERSAMAX NEW IC200UDR140-DA
FANUC VERSAMAX REF IC200UEI016-A
FANUC VERSAMAX ETHERNET MODULE NIB IC200UEM001-CD
FANUC VERSAMAX REF IC200UEO116-A
FANUC VERSAMAX REF IC200UER016-A
FANUC VERSAMAX EXP. MICRO 8 IN 6 OUT IC200UEX010-B
FANUC VERSAMAX MICRO 8 IN 6 OUT NEW IC200UEX012-B
FANUC VERSAMAX MICRO 8 IN 6 OUT IC200UEX122-A
FANUC VERSAMAX MICRO 28PT EXPANSION NEW IC200UEX211-B
FANUC VERSAMAX MICRO REF IC200UEX214-B
FANUC VERSAMAX MICRO REF IC200UEX626-B
FANUC VERSAMAX MICRO NEW IC200UEX626-B C
FANUC INPUT 24VDC 4PT NEW IC220MDL642A
FANUC OUTPUT 24VDC 4PT IC220MDL752A
Sản phẩm cùng loại