Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb BACnet Ethernet / M-Bus - Converter HD67056-B2-160 ADFweb

Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb  BACnet Ethernet / M-Bus - Converter HD67056-B2-160 ADFweb

Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb BACnet Ethernet / M-Bus - Converter HD67056-B2-160 ADFweb

Bộ chuyển đổi tín hiệu BACnet Ethernet / M-Bus - Converter HD67056-B2-160 ADFweb, HD67056-B2-160, HD67056-B2-160 ADFweb, Bộ chuyển đổi tín hiệu HD67056-B2-160
  • HD67056-B2-160
  • Liên hệ
  • 717
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Bộ chuyển đổi tín hiệu BACnet Ethernet / M-Bus - Converter HD67056-B2-160 ADFweb, HD67056-B2-160, HD67056-B2-160 ADFweb, Bộ chuyển đổi tín hiệu HD67056-B2-160

Specifications:
Ports: 1xM-Bus; 1xBACnet;
Data Rates M-Bus Up to 38400 bps
M-Bus Connector 2way 5mm fixed screw terminal
Data Rates BACnet 10/100 Base-T Autosensing
BACnet Connector RJ45
Power supply 15...21V AC ; 18...35V DC
Operating temperature -40蚓/+80蚓 (-40蚌/+185蚌)
Dimensions 71x60x95 (DxWxH)
Weight 200g approx
Mechanical fixing DIN Rail montage
Software SW67056
ORDER CODE: HD67056-B2-160

 

Gateway M-BUS / BACnet Ethernet:

Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-B2-20 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter up to 20 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-B2-40 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter up to 40 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-B2-80 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter up to 80 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-B2-160 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter up to 160 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-B2-250 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter up to 250 Mbus slaves )


Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-B2-20 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter up to 20 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-B2-40 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter up to 40 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-B2-80 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter up to 80 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-B2-160 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter up to 160 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-B2-250 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter up to 250 Mbus slaves )

Gateway M-Bus / BACnet MSTP:


Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-MSTP-20 - ( MBus / BACnet MSTP Converter up to 20 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-MSTP-40 - ( MBus / BACnet MSTP Converter up to 40 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-MSTP-80 - ( MBus / BACnet MSTP Converter up to 80 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-MSTP-160 - ( MBus / BACnet MSTP Converter up to 160 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-MSTP-250 - ( MBus / BACnet MSTP Converter up to 250 Mbus slaves )


Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-MSTP-20 - ( MBus / BACnet MSTP Converter up to 20 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-MSTP-40 - ( MBus / BACnet MSTP Converter up to 40 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-MSTP-80 - ( MBus / BACnet MSTP Converter up to 80 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-MSTP-160 - ( MBus / BACnet MSTP Converter up to 160 Mbus slaves )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-MSTP-250 - ( MBus / BACnet MSTP Converter up to 250 Mbus slaves )

Gateway M-BUS / BACnet Ethernet - specific for Heating Controllers:

Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67694-IP-B2-1-10 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter, Maximum devices: 10, specific for Heating Controllers )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67694-IP-B2-3-25 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter, Maximum devices: 25, specific for Heating Controllers )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67694-IP-B2-15-50 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter, Maximum devices: 50, specific for Heating Controllers )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67694-IP-B2-30-75 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter, Maximum devices: 75, specific for Heating Controllers )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67694-IP-B2-50-100 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter, Maximum devices: 100, specific for Heating Controllers )


Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67694-IP-B2-1-10 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter, Maximum devices: 10, specific for Heating Controllers )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67694-IP-B2-3-25 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter, Maximum devices: 25, specific for Heating Controllers )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67694-IP-B2-15-50 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter, Maximum devices: 50, specific for Heating Controllers )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67694-IP-B2-30-75 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter, Maximum devices: 75, specific for Heating Controllers )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67694-IP-B2-50-100 - ( MBus / BACnet Ethernet Converter, Maximum devices: 100, specific for Heating Controllers )

Accessories,
M-Bus Power Supply:

Bộ  nguồn ADFweb APW020 - ( for apparatus up to 20 slaves )
Bộ  nguồn ADFweb APW040 - ( for apparatus up to 40 slaves )
Bộ  nguồn ADFweb PW080 - ( for apparatus up to 80 slaves )
Bộ  nguồn ADFweb APW160 - ( for apparatus up to 160 slaves )
Bộ  nguồn ADFweb APW250 - ( for apparatus up to 250 slaves )

 

Sản phẩm cùng loại