Bộ khuếch đại tín hiệu dùng cho thang máy Telco AMP21C500 Telco AMP 21 C 500 AMP 21 C Telco MULTIPLEXED AMPLIFIER SERIES

Bộ khuếch đại tín hiệu dùng cho thang máy Telco AMP21C500 Telco  AMP 21 C 500  AMP 21 C Telco  MULTIPLEXED AMPLIFIER SERIES

Bộ khuếch đại tín hiệu dùng cho thang máy Telco AMP21C500 Telco AMP 21 C 500 AMP 21 C Telco MULTIPLEXED AMPLIFIER SERIES

Diffuse Proximity: 0-1,6 m

230 V ac, 115 V ac, 24 V ac, 24 V dc

supply voltage

Manual sensitivity adjustment

Relay output

Power, output and signal level indicators

11-pole DIN socket connection
  • Telco AMP21C500
  • Liên hệ
  • 296
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại