Cảm biến đo độ rung PCB 356A01 PCB Việt Nam 356A01/019AD005CA/NC 356A01/100-8879-80/NC 356A01/NC

Cảm biến đo độ rung PCB 356A01 PCB Việt Nam 356A01/019AD005CA/NC 356A01/100-8879-80/NC 356A01/NC

Cảm biến đo độ rung PCB 356A01 PCB Việt Nam 356A01/019AD005CA/NC 356A01/100-8879-80/NC 356A01/NC

Cảm biến đo độ rung PCB 356A01 PCB Việt Nam

cảm biến đo rung Triaxial 356A01

Platinum Stock Products;Triaxial, lightweight (1.0 gm) miniature, ceramic shear ICP® accel., 5 mV/g, 0.25″ cube

Độ nhạy: (± 20%) 5 mV / g (0,51 mV / (m / s²))

Phạm vi đo: ± 1000 g pk (± 9810 m / s² pk)

Connector: tích hợp cáp dữ liệu
  • PCB 356A01
  • Liên hệ
  • 148
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
356A01 TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A01/019AD005CA/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A01/100-8879-80/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A01/NC TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A02 TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A03 TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A03/019AD005CA/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A03/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A04 TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A04/NC TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A05 TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A05/NC TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A06 TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A06/NC TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A09 TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A09/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
Sản phẩm cùng loại